Ouders

About us

AANMELDEN

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Op onze website en in de schoolgids leest u meer over ons. Als u geïnteresseerd bent vragen wij u een afspraak te maken met de schooldirecteur, dhr. Henry de Jong.

Dit kan via het mailadres: directieregenboog@deakker.nu of telefonisch op 0525-631407.

In een persoonlijk gesprek kunt u nader kennismaken met de school, wordt u rondgeleid en ontvangt u een inschrijfformulier.

Wij adviseren u om uw kind vanaf drie jaar in te schrijven. Als uw kind al een andere basisschool bezoekt en u wilt uw kind bij ons inschrijven dan nodigen wij u altijd uit voor een gesprek. We bekijken dan met elkaar of de overstap naar onze school voor uw kind de beste keuze is. We gaan hierbij in alle gevallen in contact met de school van herkomst.

Bent u er nog niet helemaal uit welke school het beste past bij uw kind? Bel of mail ook dan gerust naar school. Ook dan gaan we graag met u in gesprek.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De MR heeft verschillende taken. Zij heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld de begroting, het activiteitenplan (=nascholingsplan personeel), regelwetgeving wat betreft de veiligheid op school (ARBO-wetgeving), vakantieregeling, groepsindelingen etc. Ook bij een sollicitatieprocedure is een MR-lid betrokken en beslist mee bij aannemen van sollicitanten. Door allerlei ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de financiering van het basisonderwijs is de belangrijkheid van de MR de laatste tijd toegenomen. Naast functies binnen de MR, zoals secretaris en voorzitter, neemt er één personeelslid en één ouder van de MR zitting in de GMR (de MR van Stichting de Akker).

Bij de MR kunt u, als ouders terecht met ideeën, reacties, opmerkingen en vragen, die betrekking hebben in en rondom de school. Dus aarzel niet om contact op te nemen.

De MR bestaat uit de volgende personen:

 • Leerkrachten: dhr. Peter de Haan, mevr. Gerda Hartemink en mevr. Jenneke Vogel
 • Ouders: dhr. Wilco van der Horst, mevr. Dorien van Werven en mevr. Erika Veldhoen  About us
About us

OUDERRAAD

De ouderraad heeft tot taak het personeel te helpen bij allerlei activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan o.a. het volgende:

 • Themaweek gezamenlijke kerken
  Behulpzaam zijn met het verspreiden van de werkstukken van de kinderen welke gemaakt zijn voor de Themaweek van de gezamenlijke kerken te weten de: Ned. Herv. Dorpskerk, Ned. Herv. Maranatha kerk, Vrije Evangelische Gemeente, Luctor et Emergo en Gereformeerde Goede Herderkerk.

 • Pasen
  Met Pasen regelt de OR het paasontbijt, de kinderen krijgen een attentie. Voor de paasviering worden er ook weer werkstukken opgehangen.

 • Afscheid groep 8
  De barbecue van groep 8 wordt door de ouderraad voorbereid, bekostigd en begeleid. Laatste schooldag De OR verzorgt de maaltijd op de laatste schooldag, daarnaast zorgen de OR-leden ervoor dat de kinderen en begeleiders iets te drinken/ eten krijgen tijdens de spelletjes.

 • Sinterklaas
  De aankomst van Sinterklaas op school wordt georganiseerd, waarbij de benodigde hoeveelheid snoepgoed wordt verdeeld.

 • Kerst
  De OR zorgt voor het versieren (kerstboom, werkstukken, e.d.) van de locatie waar de kerstviering is.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Mevr. D. Spronk – voorzitter

 • Mevr. R van der Horst – penningmeester

Wij vragen van alle ouders een vrijwillige bijdrage voor ieder kind. Voor het eerste kind betaalt u een bedrag van € 17,50. Voor het tweede kind dient eveneens een bedrag van € 17,50 betaald te worden. Wanneer u een derde kind op school aanmeldt, moet daarvoor € 7,50 worden betaald. Voor het vierde en volgende kind wordt geen bijdrage gevraagd. De verantwoording van de besteding van de gelden vindt achteraf plaats via een financieel overzicht en jaarverslag, dat elke ouder wordt toegezonden. 

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie van de sportvereniging te betalen? Of is er geen geld voor dansles? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Contact
CNS ‘De Regenboog steunt het JFSC! De directeur kan uw kinderen aanmelden voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt voor of na schooltijd altijd even langslopen! Wilt u de aanvraag liever niet via school laten verlopen, dan kunt u contact opnemen met het een lokaal aanspreekpunt via de gemeente Oldebroek.

Meer informatie? Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur op onze website.

About us
About us

LEERGELD

Leergeld maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: “Nú meedoen is straks meetellen” Voor info en aanmelding: leergeldnoordveluwe.nl

Meer weten?

Lees meer over het team van De Regenboog