Groep 5

Hallo allemaal,

Wij zijn groep 5! In onze klas zitten 20 kinderen. Juf Hermien is onze juf.
Dit schooljaar leren we nog beter lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. Ook krijgen we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en Engels. Op donderdag hebben we gym in de Talter en natuurlijk zijn we ook creatief bezig!

Wilt u weten wat we zoal doen in de klas? Neem dan regelmatig een kijkje op de site.