Gedicht kinderen

Gelukkig de kinderen,
die zonder angst
naar school gaan.
Gelukkig de kinderen,
die zonder hoge cijfers
zich geaccepteerd weten.
Gelukkig de kinderen
die ondanks zichzelf
zichzelf mogen zijn.
Gelukkig de kinderen,
die naast een handelingsplan
echte aandacht krijgen.
Gelukkig de kinderen,
die op een school zitten
waar meesters en juffen
hen zien
                                                                                als Godsgeschenk
– Chris Lindhout –