Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De MR heeft verschillende taken. Voornamelijk adviseert zij het bestuur, als dit nodig is. Zij heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld de begroting, het activiteitenplan (=nascholingsplan personeel), regelwetgeving wat betreft de veiligheid op school (ARBO-wetgeving), vakantieregeling, groepsindelingen etc. Ook bij een sollicitatieprocedure is een MR-lid betrokken en beslist mee bij aannemen van sollicitanten. Door allerlei ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de financiering van het basisonderwijs is de belangrijkheid van de MR de laatste tijd toegenomen. Naast functies binnen de MR, zoals secretaris en voorzitter, neemt er één personeelslid en één ouder van de MR zitting in de GMR (de MR van de vereniging de Akker).

Bij de MR kunt u, als ouders terecht met ideeën, reacties, opmerkingen en vragen, die betrekking hebben in en rondom de school. Dus aarzel niet om contact op te nemen.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Leerkrachten:                                                          Ouders:
Henriëtte Berger                                                      Ester Hulshof
Ina Pieffers                                                              Nienke van Olst
Hermien Spronk*                                                     Lilian van der Woude
Jenneke Vogel                                                         Anita Zoet

*    nemen ook deel aan de GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Schoolvereniging  ‘De Akker’.

Hier vindt u de folder van de medezeggenschapsraad: Folder MR (versie augustus 2019)