Groep 3

Hallo allemaal,

Wij zijn groep 3! In onze groep zitten 33 kinderen. We hebben 2 juffen: juf Mijnie en juf Henriëtte.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen wordt onze groep gesplitst.
We leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.
Gelukkig gaan we ook nog regelmatig naar buiten en op donderdagmiddag gaan we spelen in de hoeken.
Op woensdagmorgen gaan we naar de Talter en krijgen we gymles van meester Yvo.
We hopen op een heel gezellig jaar in groep 3.