Sing-in

Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar was de sing-in. Met kinderen en ouders hebben we liederen gezongen en een zegen gevraagd over het schooljaar dat voor ons ligt.