Schoolcommissie

Naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad is er nog een groep ouders actief in de Regenboogschool. Na het ontstaan van de fusie tussen de Oldebroekse schoolvereniging (CNS ‘De Regenboog’ en CNS ’t Loo) met de schoolvereniging in Wezep is deze schoolcommissie ontstaan. Concreet betekent dit, dat we nu zo’n 6 jaar geleden zijn gestart. Na enkele opstartperikelen zijn we nu lekker aan de slag.

De schoolcommissie wordt benoemd door het bestuur van de schoolvereniging ‘De Akker’. Deze commissie is een klankbord voor de ouders en de directie op het terrein van de identiteit van de Regenboogschool. Dit komt o.a. tot uiting in een vertegenwoordiging in de sollicitatiecommissie voor leerkrachten en directeuren. Tijdens de vergaderingen spreken we over zaken, die direct betrekking hebben op de identiteit van de school. U kunt dan denken aan de vieringen, de liederenlijst, e.d.

De schoolcommissie bestaat uit vier personen. Zij zijn betrokken bij de verschillende christelijke gemeenten (kerken) van Oldebroek.

Dhr. G. Boeve
Zuiderzeestraatweg 198-2
8096 CG Oldebroek
0525-631125

Mevr. H. Doornewaard
Zuiderzeestraatweg 281
8096 BL Oldebroek
0525-631172

Mevr. M. Jonker
Gentiaan 49
8096 XX Oldebroek
0525-631786

Vacant